Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje. František z Assisi žehná Křtinách Panna Maria
Vítejte v chrámu Panny Marie ve Křtinách, nejkrásnější barokní stavbě církevní v českých zemích. Vítejte v radostných Křtinách - v "moravských Assisi." Vítejte na nejvýznamnějším mariánském poutním místě prvním Áve staré Moravy, kde podle pověsti křtili již věrozvěstové svatý Cyril a svatý Metoděj v 9. století. Ve jménu premonstrátského mnicha 17. století Martina Alexandera Vigsia začínáme psát nové pokračování dějin jeho legendárních "Vallis baptismi alias Kyriteinensis", o Údolí křtu v Moravském krasu, neboli Křtinském údolí. Též ve jménu zábrdovického opata žijícího v 18. století, tvůrce obdivované Santiniho křtinské svatyně, opata Kryštofa Jiřího Matušky, který pod chrámem odpočívá, jakož i dalších zbožných premonstrátů a též děkana P. Tomáše Prnky, Mons. Jana Peňáza a ostatních kněží ve Křtinách, začínáme psát tento nový webový portál www.krtiny.info. K tomu mi žehnej Bůh na zvláštní přímluvu Panny Marie Křtinské, svatého Františka z Assisi a pátera Pia. Žehná svámí Gyaneshwarpuri, nový hinduistický a jógový mnich - poustevník, žák u nohou Jeho svatosti indického Mistra jógy Višvaguru paramhanse svámího Mahéšvaránandy, který mne vede tímto Údolím po duchovní Cestě již od narození, jak dnes ze své meditace dobře vím. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svámí Gyaneshwarpuri
www.gyaneshwarpuri.cz+ P. Tomáš Prnka
děkan ve Křtinách
můj dobrodinec


www.krtiny.info

Paramhans svami Mahéšvaránanda
www.mahesvarananda.cz


www.hermitphoto.cz

Nejvýznamnější portál o chrámu Panny Marie ve Křtinách, jeho poutním místě a zasazení v krajině Moravského krasu od svámího Gyaneshwarpuri.

Hudba: "Otče náš, Jak úžasná musí ta láska být, Apoštolská."

Upozornění: Autor tohoto webu není mariánský ctitel, i když to tak může vypadat. Uctívá jen každé Boží vtělení, tedy i Pannu Marie ve Křtinách. Tato situace se však může ještě změnit s přibývající bhakti - oddanosti ke Křtinám!
Prohlašuji, že jsem hinduista a jogín tělem i duší. Nejsem křesťan a nikdy jsem se za něj nepovažoval. Jenom jsem se narodil - inkarnoval - do křesťanské rodiny a křesťanského prostředí, což v Evropě jinak nejde učinit. Bohu díky!

© Svámí Gyaneshwarpuri 2024 yoga@gyaneshwarpuri.cz